Hoofdstuk XII

 

Artikel 20

Bronnen van financiering voor dienstverlening

 

1. Bijdragen van instituten en bedrijven.

2. Persoonlijke bijdragen van sympathiserende personen.

3. Inspanningen di niet in strijd zijn met het doel en de activiteiten van de MK.

4. Maandelijkse vrijwillige gaven van leden.

 

Hoofdstuk XIII

 

Artikel 21

Verandering van regelingen

 

1. Aanvulling op en afschaffing van een deel van dit fundamenteel reglement wordt

bewerkstelligd door de algemene ledenvergadering.

2. Verandering kan worden uitgevoerd wanneer er een voorstel bestaat van ten minste

driekwart van het aantal leden.

3. Andere kwesties die nog niet geregeld zijn bij deze fundamentele regels van de

oproepingstaak van de MK zullen verder worden geregeld in de uitvoeringsregeling

van de oproepingstaak van de MK.