Hoofdstuk XI

 

Artikel 18

Vergadering

 

1. Is de plaats om gezamenlijk te bidden en te zoeken naar de Wil van God.

2. Is de plaats om te overleggen en gezamenlijk beslissingen te nemen om het hoofd te

Bieden aan de taak en de problemen die oprijzen in het kader van de bewerkstelliging

van de oproepingstaak van de kerk.

3. Is de plaats om elkaar tot bloei te brengen en te leiden.

 

Artikel 19

Soorten vergadering

 

1. Ledenvergadering of algemene vergadering, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte in het kader van mogelijkhedente bieden aan alle leden van de

gemeente om mee te denken en deel te nemen aan de concretisering van de

oproepingstaak van de MK.

2. Vergadering van de bestuursorganisatie, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte om taak en plicht van debestuursorganisatie te concretiseren en in

het kader van het vaststellen van uitvoeringsbeleid voor de oproeping van deMK.

3. Vergadering van de gemeenschapsraad, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte om zich intensief bezig te houden met de oproepingstaak van de MK.

4. Conferentie, wordt eenmaal per jaar georganiseerd waarbij de leden van de

gemeente, de bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad, de raad van toezicht

op het financieel beheer van de kerk aanwezig zijn, om alle activiteiten met

betrekking tot de oproepingstaak van de kerk te evalueren.

5. Congres, wordt eenmaal in de 3 jaar georganiseerd waarbij de leden van de

gemeenschap, de bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad, de raad van toezicht

op het financieel beheer van de kerk aanwezig zijn, voor het kiezen van de

bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad en de raad van toezicht op het financieel

beheer.