Hoofdstuk II

OPROEP EN UITVOERING VAN DE OPROEPING VAN DE KERK

 

Artikel 3

Oproeping van de Kerk

 

De Minahassische Kerk is geroepen om deel te nemen aan Gods Werk in de wereld met het in

werking doen treden van liefde, blijdschap, waarheid, rechtvaardigheid en welvarende vrede

als de verwezenlijking van het Lichaam van Christus, dat verenigend, ter wille is en als

getuige optreedt in de omvatting van Kerk en maatschappij, gebaseerd op de Geest, Hoop en

Liefde (1 Korintiërs 13:13)

 

Artikel 4

Uitvoering van de oproeping van de kerk:

 

1. De uitvoering van de oproeping van Minahassische Kerk zoals genoemd in artikel 3, is

het uitvoeren van de oproepingstaak van Minahassische Kerk die TOT UITDRUKKING

WORDT GEBRACHT IN DE VORM VAN DE MINAHASSISCHE CHRISTELIJKE TRADITIE..

2. De Minahassische Kerk erkent, bij de uitvoering van haar Oproepingstaak voortdurend

en daarom zal zij accommodatie verlenen aan alle vormen en opvattingen van alle

leden, die gebaseerd zijn op de Bijbel zowel het Oude Testament als het Nieuwe

Testament.

3. De Minahassische Kerk staat, vanwege haar oproeping van kerkelijke eenheid, open

voor contacten en samenwerking met andere kerken en kerkelijke instellingen, zowel

met die in Nederland als ook in andere landen.

4. De Minahassische Kerk bestudeert, bij haar streven de wil van God te zoeken langs het

pad van de geschiedenis, ononderbroken de relevantie tussen haar taak en haar

oproeping en vernieuwd haar visie en missie overeenkomstig de realiteit en roepstem

van de tijd waar zij zich in bevindt.

5. De Minahassische Kerk is geroepen om verscheidene gunsten en zegeningen van De Heer

te ontvouwen, die aan de kerk zijn geschonken.