Hoofdstuk IV

Kerkdienst, sacrament en pastoraat.

 

Artikel 6:

Kerkdienst

 

1. De Minahassische Kerk organiseert: iedere zondag een eredienst, een eucharistie en

doop,een huwelijksinzegening en bevestiging, een begrafenisdienst, een dankdienst,

goede vrijdagdienst, paasdienst, hemelvaart dienst, pinksterdienst, en andere

erediensten overeenkomstig de behoeften van de leden van de gemeente.

2. De Minahassische Kerk maakt gebruik van liturgische regels en gezangen uit

verscheidene kerkelijke tradities en Minahassische cultuurelementen zoals de taal

in het Manadonees dialect, Minahassische streekliederen, en verscheidene sub

etnische Minahassische talen namelijk: Tolour, Tombulu, Tonsawang, Tonsea,

Tontemboan, Bantik, Panosakan, en maakt gebruik van zowel moderne als traditionele

muziekinstrumenten.

 

Artikel 7

Sacrament

 

1. Het sacrament is het teken en zegel van de Heilige verbintenis van Gods Liefde en

Genade met Zijn gemeente, dat wordt geconcretiseerd door de Kerk op grond van de

boodschap van de Here Jezus.

2. De Minahassische Kerk legt het sacrament ten uitvoer overeenkomstig de behoeften van

de gemeente.

 

 

Artikel 8

Pastoraat

 

Het pastoraat van de Minahassische Kerk is er om het geloof van de leden van de gemeente te

behoeden, te verzorgen, op te bouwen en uit te breiden.