Hoofdstuk VII

De Geestelijke/Dominee

 

Artikel 14

De Geestelijke/Dominee en de Positie van zijn of haar taak

 

1. De Geestelijke van de Minahassische Kerk is een Geestelijke die de Indonesische

taal goed spreekt en Minahassische cultuurgoed kent.

2. Er zijn permanente en niet-permanente Geestelijken.

3. Geestelijken worden gekozen en vastgesteld door het Bestuursorgaan en de kerkraad

gezamenlijk.

4. De dienstperiode van de permanente Geestelijke is 5 jaar en voor de niet-permanente

Geestelijke 1 jaar.

5. De permanente Geestelijke is voorzitter van de Gemeenschapsraad.

 

Hoofdstuk VIII

Instituut van bijzondere dienstverlening

 

Artikel 15

 

1. Is het instituut dat gevormd is om de oproepingstaak van de kerk te ontvouwen op

Gebieden van bijzondere dienstverlening.

2. Bij de uitvoering ervan zijn de inspanningen gepaard aan de coördinatie met en

verantwoording aan het Bestuursorgaan ende Gemeenschapsraad.

 

Hoofdstuk IX

Eigendom(men)

 

Artikel 16

 

1. Roerende en onroerende zaken van de Minahassische Kerk worden gecontroleerd door

de Raad van toezicht op hetfinanciële beheer van de Kerk.

2. In geval van liquidatie word het gehele eigendom gedoneerd aan een sociale instelling.

 

Hoofdstuk X

 

Artikel 17

Raad van toezicht op het financiële beheer van de kerk

 

1. Wordt gekozen door de Ledenvergadering en vastgesteld door het Bestuursorgaan.

2. De dienstperiode van de raad van toezicht op het Financiële beheer van de kerk is 3 jaar.

3. De raad van toezicht op het financiële beheer van de kerk legt verantwoording af aan

Het Bestuursorgaan en de Ledenvergadering.