Prognose van de begroting lopend jaar 2021

Saldo Kas-Bank per 31 december werkelijk:                        9582

Geschat nog te ontvangen aan:

Collecte                                             2000

Bijdrage dank zegging                       700

Collecte dank zegging                        200

Opbrengst warm eten                        800

Vrijw. bijdrage                                    1000

Div. ontvangsten                                  200

                                                              4900

Geschat nog te besteden voor:

Huur de Goede Herder                      4000

Kosten Predikant                                 1600

Kosten Muziek                                       200

Kosten kerohanian incl. transport       200

Attentie kosten v. leden                         300

Kosten website                                        100

Adm. kosten                                            100

Diverse kosten                                         100

                                                                     6600

Nadelig saldo                                                                                   1700

Saldo Kas-bank per 31 december 2021 geschat:                   7882

 

Toelichting:

De opbrengst voor de collecte en warm eten zijn minder begroot dan de vorige jaren.

Het geldt ook voor de uitgaven aan de huur en predikanten. Dit in verband met de corona crisis dat dit jaar nog gaande is.

In de prognose voor de begroting lopen jaar is te zien dat wij meer uitgeven dan ontvangen.

Het kasgeld daalt naar €7.882 t.o.v. € 9.582 in 2020. De bazaar is niet meegenomen en de rest is praktisch hetzelfde gebleven.

De vraag aan het bestuur is hoe wij de daling van ons kasgeld dit jaar op kunnen vangen.

 

Opgemaakt te Naarden dd. 31 maart 2021

 

Bendahara:

Fons/Jean