Welkom op de site van Gereja Minahasa.

 

Gereja Minahasa is in 2004 door in Nederland verblijvende Minahassers opgericht.

 

Het doel van Gereja Minahasa is om iedere zondag een oekomenische kerkdiensten in Nederland te houden, voor in Nederland verblijvende Minahassers en sympathisanten, dit in het Indonesisch en van tijd tot tijd in de diverse Minahasische streek talen.

 

Dit houdt in dat het de ene keer een protestantse-, een katholieke-, een pinkster- en een adventdienst is.

De protestantse dienst wordt door een dominee geleidt,

de katholieke dienst wordt door een pater/pastoor geleidt,

de pinkster dienst wordt door een voorganger geleidt en

de advent dienst wordt door een spreker geleidt.

 

Alle diensten worden wel gehouden volgens een door Gereja Minahasa opgestelde liturgie.

Elke dienst wordt met het Opo wana natas afgesloten, zie volgende pagina.

 

Er wordt 3 keer in de maand een kerkdienst gehouden in Amsterdam, deze begint om 14:00u.

Tenzij anders aangegeven, zie hiervoor de agenda.

Iedere 4de zondag van de maand wordt er in Arnhem een dienst gehouden, deze begint om 15:00.

Tenzij anders aangegeven, zie hiervoor de agenda.

Mocht er een 5de zondag in de maand zijn dan wordt de dienst in Amsterdam gehouden. Tevens wordt deze dienst zoveel mogelijk gehouden in 1 van de Minahasische streek talen.

 

Tevens kunt u in de agenda zien wie welke zondag de dienst voorgaat.

 

Gereja Minahasa is een zelfstandig opererende kerk organisatie, welke is aangesloten bij het SKIN (Samen Kerken In Nederland)