Hieronder vindt u de statuten van Gereja Minahasa.

 

Wilt u ze nog eens rustig doornemen kunt u deze ook downloaden, zie hiervoor ons download deel.

 

De Minahassische kerk

Inleiding

 

De kerk is de betuiging van het lichaam van Christus in deze wereld, dat is geschapen door en leeft van en door het woord van God en is het bondgenootschap van mensen die geloven in de Here Jezus Christus.

 

Het bondgenootschap van gelovige mensen onder de Minahassers die in Nederland wonen, bijeengekomen in een bondgenootschap van gemeenschap, heeft de Minahassische kerk opgericht, die afgekort wordt aangeduid als MK (=GM)

 

De oprichting van de Minahassische kerk als morele groep om dank te betuigen aan de oproep van De Here Jezus Christus bij het geven van antwoorden op de behoefte aan geestelijke dienstverlening van Minahassers, ook ten opzichte van het die betrokken bij Minahassers zowel bij personen die sympathiseren met (de regio) Minahasa.

 

De dienstverlening van de Minahassische Kerk geeft uiting aan het Christelijk geloof, binnen de Minahassische culturele traditie. Ofschoon de dienstverlening van de Minahassische Kerk tot uiting wordt gebracht in de vorm van de Minahassische Christelijke cultuur, staat de Minahassische Kerk open voor wie dan ook en verleent accommodatie aan alle vormen en overtuiging van al haar leden.

 

Om haar Oproepingstaak ordelijk uit te voeren heeft de Minahassische Kerk aldus een Fundamenteel Reglement vastgesteld dat zijn oorsprong heeft in het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel als Gods Woord.

--------------,-----------------

 

Waar ligt Minahasa?

 

Minahasa ligt in de noordelijke top van het eiland Sulawesi. Sulawesi is een van de voornaamste eilanden van Indonesië. Minahasa behoort tot het gebied van de provincie Noord-Sulawesi van de Republiek Indonesië.

 

Wat betekent het woord Minahasa

 

“Minahasa”of “Minaesa” betekent “één worden”. “Esa” betekent “één”.

Minahasa is een representatieve van etnische groepen in het noordelijke deel van het eiland Sulawesi, die één groep is.

 

Het woord Minahasa werd in gebruik genomen in 1789 door J.D. Schierstein, een Nederlandse ambtenaar op dat moment. Voordat Minahasa in gebruik kwam is een van de voorgaande namen “Batasaine”, die gebruikt werd door Spanjaarden. Batasaine is een Spaanse versie van “Wata Esa Ene”, hetgeen betekent “één ja-woord”. Toen de Spanjaarden in de Minahasa kwamen vonden zij een plaatselijke bevolking die leiders had die “eensgezind in woord” waren met het gevoel van eenheid.