Jaar-verslag G.M. over 2020

Bedragen in €

Kas:

Per 01-01-2020               1799,40

Mutatie                               491,05

                                   ------------

Per 31-12-2020                2290,45

 

Spaarbank:

Per 01-01-2020               5800,00

Mutatie negatief             2500,00

                                    ------------

Per 31-12-2020                6000,00

 

ING Bank:

Per 01-01-2020                 1500,99

Mutatie  negatief                209,08

                                       -----------

Per 31-12-2020                   1291,91

Ontvangsten:                                           Uitgaven:

Collecten                             2334,75        Huur gebouwen                4246,92

Opbrengst warm eten          731,15         Kosten Predikanten         1800,00

Opbrengsten snacks            141,90         Kosten Muzikanten           520,00

Bijdragen leden                  960,00         Bankkosten                         155,73

Div. Ontvangsten                670,00         Administratiekosten          182,06

Bijdragen ucapan syukur   350,45          Attentie voor leden            276,50

Koll. ibadah syukur             144,10           Diverse kosten                      50,00

Ontvangen rente                      1,71           Kosten Computer               456,85

                                          -----------         Abonnement website            71,87

Totaal ontvangsten            6571,90         Kosten kerohanian              100,00

Totaal uitgaven                   7889,93                                             ---------------

                                      -------------          Totaal uitgaven                  7889,93

Nadelig saldo                      2218,03

Recapitulatie per 31-12-2020.

Kas                                        2290,45          Begin balans                    11893,39

Spaarbank                           6000,00         Voordelig saldo                 2218,03

ING bank                               1291,91

                                        ------------                                               -------------

Totaal kapitaal                     9582,36           Eind balans                       9582,36

Opgemaakt te Naarden dd. 31-03-2021

Bendahara: Fons/Jean