Jaar-verslag G.M. over 2019

Bedragen in €

Kas:

Per 01-01-2019               2661,66

Mutatie negatief              862,26

                                   ------------

Per 31-12-2019                1799,40

 

Spaarbank:

Per 01-01-2019               5850,00

Mutatie                            2650,00

                                    ------------

Per 31-12-2019                8500,00

 

ING Bank:

Per 01-01-2019                   572,34

Mutatie                                928,65

                                       -----------

Per 31-12-2019                 1500,99

Ontvangsten:                                           Uitgaven:

Collecten                             5367,25        Huur gebouwen                4141,32

Opbrengst warm eten       2631,80       Kosten Predikanten         3500,00

Bijdragen leden                   860,00        Kosten Muzikanten           985,00

Giften                                  1665,00         Bankkosten                         189,09

Opbrengsten Bazaar         1806,50         Administratiekosten           177,34

Div. Ontvangsten                 610,55          Attentie voor leden            283,10

Bijdragen ucapan syukur    350,45         Diverse kosten                  1043,20

Ontvangen rente                       1,71          Kosten Computer               135,95

                                          -----------         Abonnement website            71,87

Totaal ontvangsten            13293,26        Kosten kerohanian               50,00

Totaal uitgaven                   10576,87                                              ---------------

                                      -------------          Totaal uitgaven                10576,87

Voordelig saldo                    2716,39

Recapitulatie per 31-12-2019.

Kas                                        1799,40          Begin balans                     9084,00

Spaarbank                           5850,00         Voordelig saldo                 2716,39

ING bank                             1500,99

                                        ------------                                               -------------

Totaal kapitaal                  11800,39           Eind balans                     11800,39

Opgemaakt te Naarden dd. 31-03-2021

Bendahara: Fons/Jean