Hoofdstuk V

Lidmaatschap

 

Artikel 9

Leden

 

1. Gewone leden zijn zij die geregistreerd zijn

2. Buitengewone leden, zijn niet geregistreerd, maar sympathiseren met de

Minahassische kerk.

 

Artikel 10

Rechten van de leden

 

1. Ieder lid van de Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van

dienstverlening.

2. Ieder lid van de Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van informatie

over het programma van diensten en activiteiten.

3. Ieder lid van De Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van Kerkelijke

stukken die door de Minahassische Kerk worden uitgegeven.

4. Ieder lid van De Minahassische Kerk heeft het recht om de ledenvergadering bij te

wonen.

5. Ieder geregistreerd lid van de Minahassische Kerk heeft het recht om te kiezen en te

worden gekozen als lid van het Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van

Toezicht op het Financiële Beheer.

 

Artikel 11

Plichten van de leden

 

1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het organiseren van de oproepingstaak van de

dienstverlening.

2. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kosten van de oproepingstaak van de

dienstverlening.

3. Ieder lid is verantwoordelijk voor het behoeden en onderhouden van het

bondgenootschap.

 

Artikel 12

Organisatiestructuur

 

1. Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en raad van Toezicht op het Financiële van de Kerk

Beheer van de kerk.

2. Zijn opgericht voor onbepaalde tijd.

3. De Dienstperiode van Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van Toezicht op het

Financiële Beheer van de Kerk, is voor ieder afzonderlijk 3 jaar.

4. Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van Toezicht op het Financiële Beheer van

de Kerk worden gekozen door de gewone ledenvergadering.

 

Artikel 13

Grondslag van het Leiderschap

 

Is gebaseerd op verantwoordelijke bondgenootschap.