Hoofdstuk III

 

Artikel 5

Belijdenis van de Kerk:

 

De Minahassische Kerk belijdt het geloof in de Enige God, namelijk de Almachtige Vader,

die hemel en aarde heeft geschapen, en de algehele inhoud daarvan, welke zich in

Jezus Christus openbaren, Zijn enig geboren Kind, de Heer, de Verlosser van de

Wereld, en Hoofd van de Kerk, bron van waarheid en leven, die de Kerk verenigt en

doet groeien en bloeien en behoedt in de Heilige Geest, overeenkomstig Gods Woord

in de Bijbel, namelijk in het Oude en Nieuwe Testament ( Deuteronomium 7:6;

Matheus 16:18; 1 Korintiërs 3:11; Efeziërs 4:15).