Welkom op de site van Gereja Minahasa.

 

Gereja Minahasa is in 2004 door in Nederland verblijvende Minahassers opgericht.

 

Het doel van Gereja Minahasa is om iedere zondag een oekomenische kerkdiensten in Nederland te houden, voor in Nederland verblijvende Minahassers en sympathisanten, dit in het Indonesisch en van tijd tot tijd in de diverse Minahasische streek talen.

 

Dit houdt in dat het de ene keer een protestantse-, een katholieke-, een pinkster- en een adventdienst is.

De protestantse dienst wordt door een dominee geleidt,

de katholieke dienst wordt door een pater/pastoor geleidt,

de pinkster dienst wordt door een voorganger geleidt en

de advent dienst wordt door een spreker geleidt.

 

Alle diensten worden wel gehouden volgens een door Gereja Minahasa opgestelde liturgie.

Elke dienst wordt met het Opo wana natas afgesloten, zie volgende pagina.

 

Er wordt 3 keer in de maand een kerkdienst gehouden in Amsterdam, deze begint om 14:00u.

Tenzij anders aangegeven, zie hiervoor de agenda.

Iedere 4de zondag van de maand wordt er in Arnhem een dienst gehouden, deze begint om 15:00.

Tenzij anders aangegeven, zie hiervoor de agenda.

Mocht er een 5de zondag in de maand zijn dan wordt de dienst in Amsterdam gehouden. Tevens wordt deze dienst zoveel mogelijk gehouden in 1 van de Minahasische streek talen.

 

Tevens kunt u in de agenda zien wie welke zondag de dienst voorgaat.

 

Gereja Minahasa is een zelfstandig opererende kerk organisatie, welke is aangesloten bij het SKIN (Samen Kerken In Nederland)


Elke dienst wordt afgesloten met het lied "Opo wana natas e"

 

Intro (Solo):

Empung wailan,

tembo tembo nome

Tembo se mangele-ngale

Ung kadoodan.

 

Tuhan maha esa

Khalik langit bumi

Dengarkanlah doa kami

Merindukan damai sejahtera

 

Koor:

Opo wana natas e
Tembone se mengale-ngale
Tembone se mengale-ngale
Pakatuan pakalawiren

 

Kuramo kalalei u langit
Tentumo kalalei un tana
Kuramo kalaei un tana
Tentumo kalalei ta in tou

 

Nikita in tou karia
Eni mapa susuat uman
Eni mapa susuat uman karia
Wia si Opo wana natas

 

Si Opo wana natas
Sia si matau ampeleng
Sia si matau ampeleng
Mamuali wia mbawoin tana

 Nederlandse vertaling.


 Intro (Solo):

Enige Almachtige God

Schepper van hemel en aarde

Hoor ons gebed

Wij verlangen naar vrede

 

Koor:

God in de hemel
Zie ons hier op aarde
Zie ons hier op aarde
Gezegend met ‘n lang gelukkig leven

 

Uw wil geschied in de hemel
Ook geschied het op aarde
Uw wil geschied op aarde
Ook geschied het in de mens

 

Wij ziin één mijn vriend
Gelijkwaardige mensen
Gelijkwaardige mensen mijn vriend
Voor God in de hemel

 

O God in de hemel

Och Gij die niets ontgaat

Och Gij die niets ontgaat

Gij die alles op deze aarde beschermt