Inschrijven

Voordat u zich inschrijft tonen wij u hieronder allereerst het onderdeel lidmaatschap van onze statuten. Wij vragen u deze door te nemen.

Hoofdstuk V : LIDMAATSCHAP

Artikel 9 : Leden

1. Gewone Leden, zijn zij die geregistreerd zijn.
2. Buitengewone Leden,zijn namelijk niet geregistreerd maar sympathiseren met de Minahassische Kerk.

Artikel 10 : Rechten van de Leden

1. Ieder lid van de Minahassiche Kerk heeft het recht op het ontvangen van dientsverlening.
2. Ieder lid van de de Minahassische Kerk heeft het recht op het onvangen van informatie over het programma van diensten en activiteiten.
3. Ieder lid heeft het recht op het ontvangen van de Kerkelijke stukken die door de Minahassische Kerk zijn uitgegeven.
4. Ieder lid heeft het recht om de ledenvergadering bij te wonen.
5. Ieder geregistreerd lid heeft het recht om te kiezen en te worden gekozen als lid van een Bestuursorgaan. Gemeenschapsraad en Raad van Toezicht op het financiele beheer.

Artikel 10 : Plichten

1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het organiseren van de oproepingstaak van de dienstverlening.
2. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kosten van de oproepingstaak van de dienstverlening.
3. Ieder lid is verantwoordelijk voor het behoeden en onderhouden van het bondgenootschap.

Vult u het formulier zo compleet mogelijk in.
De onderwerpen met een ster MOETEN ingevuld worden.
U kunt zich zowel als lid, als sympathisant via dit formulier opgeven.

Sympathisanten worden gezien als buitengewone leden.
Sympathisanten die zich opgeven om te registreren worden alleen van bepaalde zaken op de hoogte gehouden, zoals speciale diensten, overlijdensberichten etc.
Sympathisanten hebben geen rechten en plichten.

Akkoord verklaring

Door op VOLGENDE te klikken geeft u aan dat u de tekst voor het lidmaatschap heeft gelezen en akkoord gaat met uw RECHTEN en PLICHTEN, als lid van Gereja Minahasa!

Tevens verklaart Gereja Minahasa hierbij de door u ingevulde gegevens alleen te gebruiken ten behoeve van de eigen organisatie en deze gegevens niet door te geven aan derden.

Vul hieronder uw persoonsgegevens in.
Indien u een vrouw bent en gehuwd, geeft u dan uw achternaam als volgt op
(Achternaamechtgenoot - Meisjesachternaam).
Tenzij u alleen onder uw meisjesnaamachternaam geadministreerd wilt worden.
Ongeldige invoer
Het lidnummer wordt door het secretariaat ingevuld!
Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul hieronder uw adres gegevens in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul hieronder uw geboorte gegevens in. Als u op de balk "Maand/Jaar" klikt kunt u het Jaar wijzigen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul hieronder de gegevens van uw ouders in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Hieronder kunt u invoeren of wel-/geen- en zo ja welke denominatie UW denominatie is.
Ongeldige invoer
Indien UW denominatie niet is opgegeven geeft u dan hieronder de naam van de denominatie.
Ongeldige invoer
Vul hieronder uw huwelijksestaat in
Ongeldige invoer
Indien u gehuwd bent geeft u hieronder dan de huwelijksdatum aan.
Vult u tevens achter-/meisjesnaam en roepnaam van uw ega in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Geef uw huwelijksdatum op in het volgende formaat dd/mm/yyyy Of maak gebruik van de tool om uw geboortedatum op te geven. Als u op de balk "Maand/Jaar" klikt kunt u het Jaar wijzigen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Tot zover heeft u alle gegevens ingevuld. We vragen u nu nog alleen om eventueel uw email adres op te geven, of anders aan te geven hoe we contact met u moeten onderhouden.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer