Jaar-verslag GM over 2018

Bedragen in €

Kas 

01-01-18                    1161,47

mutatie                      1500,19

                                -----------

Per 31-12-2018              2661,66

 

Spaarbank

01-01-18                    7500,00

mutatie negatief               1850,00

                                      -----------

per 31-12-2018              5850,00

 

INGbank

01-01-18                      38,64

Mutatie                              533,70

                                      -----------

per 31-12-2018               572,34

 

Ontvangsten:                                        Uitgaven:

Collecten                          4841,46         Huur gebouw             6556,26

Opbrengsten warm eten    2663,60          Kosten Predikanten     2960,00

Bijdragen leden                1960,00          Kosten Muzikanten      1030,00

Giften                              1190,00          Bankkosten                 151,47

Snacks                              413,90          Administratiekosten      108,20

Div. ontvangsten                345,00          Attentie voor leden       103,50

Bijdrage ucap. syukur            6,23          Diverse kosten               95,00

                                     ----------          Abonnementen               71,87

Totaal ontvangsten          11520,19                                        ------------

Totaal uitgaven               11136,30                                        11136,30

                                    ------------

Saldo voordelig               383,89

 

Recapitulatie per 31-12-2018

Kas                                2661,66                                           8700,11

Spaarbank                      5850,00       Saldo voordelig                383,89

ING Bank                         572,34                                           -----------

                                    -----------      Eind balans:                   9084,00

                                      9084,00

Opgemaakt te Naarden dd. 12 september 2020

Bendahara: Fons/Jean.