50 jaar staat zij er al
op die hoek de Van Leijenberglaan
en van een leien dakje is dat niet gegaan,
maar ze staat er, in een vorm als een
schaapskooi, met dak en wanden als een
tent, beschuttend de kudde.
Van buiten bescheiden, van binnen warm,
Vijftig jaar dienend velerlei mensen, dat
willen wij vieren op zondag 28 oktober met
om 10:30 uur een plechtige viering,
gevolgd door een receptie.
Vier met ons mee!
U ben van harte welkom!

De Gemeenschap van de Goede Herder,
De locatieraad.